Lejebetingelser Campas Container

Almindelige lejebetingelser for CAMPAS containere.

Ved indbetaling af leje af CAMPAS container accepteres følgende lejevilkår:.

  1. Det lejede er CAMPAS ejendom og kan ikke gøres til genstand for udlæg, udpantning m.m.
  2. Der må ikke opbevares miljøfarligt og brandfarligt gods i der lejede. Ildelugtende eller skadelige varer må ikke opbevares i det lejede.
  3. CAMPAS påtager sig ikke ansvaret for det opmagasinerede. Lejer skal behandle det lejede forsvarligt og holde det lejede rent .
  4. Lejer er forpligtet til at holde det lejede forsikret mod brand, tyveri og anden skade.
  5. Lejer er ansvarlig for det lejede og udgifter til rengøring , fjernelse af graffiti, mørtel m. m. afholdes af lejer.
  6. Ved tyveri af CAMPAS container gøres lejer erstatnings ansvarlig.
  7. Lejer må ikke uden myndighedernes tilladelse lade containeren placere på offentligt areal.
  8. Lejer må ikke uden CAMPAS samtykke flytte containeren eller gøre vejen til containeren utilgængelig.
  9. Campas er ikke ansvarlig for aflåsningen af containeren.
  10. Ved bortkomst af nøgler afholder lejer udgift til brug af låsesmed.